February 16, 2012

MASKARA SHORTIES 2012

 DIPERLUKAN FILM PENDEK BAWAH 10 MINIT UNTUK FESTIVAL KAMI

31 Ogos - deadline hantar short filem untuk Maskara Shorties.
24 November - Maskara Shorties (Kurator: Tok Rimau & Vovin)

Maklumat alamat pos hanya diberi kepada pembikin filem. Sila hubungi tokrimau(AT)gmail.com atau nazri123456789(AT)gmail.com